اقتصاد سنجشی

گرید لیست

نمایش 1–12 از 21 نتیجه

اصول اقتصادسنجی (جلد اول) – کارتر هیل – نورعلم

اصول اقتصادسنجی (جلد اول) – کارتر هیل – نورعلم
230,000 تومان
مشخصات کتاب
ناشر انتشارات نورعلم
مولف کارتر هیل / گریفتس / سی لیم
تعداد صفحه 382
سال چاپ 1401
نوع جلد شومیز
قطع کتاب وزیری
مترجم پرویز محمدزاده / اکرم اکبری / سعیده صمدزاد / کریمپور محمدی

اقتصاد سنجی (جلد1) مقدماتی – دکتر علی سوری – نورعلم

اقتصاد سنجی (جلد1) مقدماتی – دکتر علی سوری – نورعلم
370,000 تومان
مشخصات کتاب
ناشر نورعلم
مولف دکتر علی سوری
تعداد صفحه 582
سال چاپ 1400
نوع جلد شومیز
قطع کتاب وزیری

اقتصاد سنجی (جلد2) پیشرفته – دکتر علی سوری

اقتصاد سنجی (جلد2) پیشرفته – دکتر علی سوری
650,000 تومان
مشخصات کتاب
ناشر فرهنگ شناسی
مولف دکتر علی سوری
تعداد صفحه 2جلد
سال چاپ 1399
نوع جلد شومیز
قطع کتاب وزیری

اقتصاد سنجی در پژوهش‌های مالی و حسابداری با نرم افزار EViews

اقتصاد سنجی در پژوهش‌های مالی و حسابداری با نرم افزار EViews
220,000 تومان
مشخصات کتاب
ناشر ترمه
مولف عباس افلاطونی
تعداد صفحه 424
سال چاپ 1398
نوع جلد شومیز
قطع کتاب وزیری

اقتصاد سنجی کاربردی (پیشرفته) – عباسی نژاد – نورعلم

اقتصاد سنجی کاربردی (پیشرفته) – عباسی نژاد – نورعلم
120,000 تومان
مشخصات کتاب
ناشر انتشارات نورعلم
مولف دکتر حسین عباسی نژاد / دکتر احمد تشکینی
تعداد صفحه 335
سال چاپ 1396
نوع جلد شومیز
قطع کتاب وزیری
مترجم

اقتصاد سنجی کاربردی (همراه با نرم افزارهای JMuLTi و Eviews9) – دکتر جعفر حقیقت – نورعلم

اقتصاد سنجی کاربردی (همراه با نرم افزارهای JMuLTi و Eviews9) – دکتر جعفر حقیقت – نورعلم
220,000 تومان

اقتصاد سنجی کاربردی (همراه با نرم افزارهای JMuLTi و Eviews9) – دکتر جعفر حقیقت – نورعلم

اقتصاد سنجی کاربردی (همراه با نرم افزارهای JMuLTi و Eviews9) – دکتر جعفر حقیقت – نورعلم
220,000 تومان
مشخصات کتاب
ناشر انتشارات نورعلم
مولف دکتر جعفر حقیقت / سید صالح اکبر موسوی
تعداد صفحه 446
سال چاپ 1395
نوع جلد شومیز
قطع کتاب وزیری
مترجم

اقتصاد سنجی کاربردی پانل دیتا با استفاده از ای ویوز – دکتر علی فقه مجیدی – نورعلم

اقتصاد سنجی کاربردی پانل دیتا با استفاده از ای ویوز – دکتر علی فقه مجیدی – نورعلم
120,000 تومان

اقتصاد سنجی کاربردی پانل دیتا با استفاده از ای ویوز – دکتر علی فقه مجیدی – نورعلم

اقتصاد سنجی کاربردی پانل دیتا با استفاده از ای ویوز – دکتر علی فقه مجیدی – نورعلم
120,000 تومان
مشخصات کتاب
ناشر انتشارات نورعلم
مولف دکتر علی فقه مجیدی / دکتر صلاح ابراهیمی
تعداد صفحه 232
سال چاپ 1400
نوع جلد شومیز
قطع کتاب وزیری
مترجم

اقتصاد سنجی کاربردی همراه با نرم افزارهای ایویوز و استاتا

اقتصاد سنجی کاربردی همراه با نرم افزارهای ایویوز و استاتا
240,000 تومان
مشخصات کتاب
ناشر نورعلم
مولف دامودار گجراتی
تعداد صفحه 592
سال چاپ 1397
نوع جلد شومیز
قطع کتاب وزیری
مترجم دکتر نادر مهرگان /دکتر لطفعلی عاقلی

اقتصاد سنجی نظریه و کاربرد آن با Eviews – وگل ونگ – دکتر شیدائی – نورعلم

اقتصاد سنجی نظریه و کاربرد آن با Eviews – وگل ونگ – دکتر شیدائی – نورعلم
300,000 تومان

اقتصاد سنجی نظریه و کاربرد آن با Eviews – وگل ونگ – دکتر شیدائی – نورعلم

اقتصاد سنجی نظریه و کاربرد آن با Eviews – وگل ونگ – دکتر شیدائی – نورعلم
300,000 تومان
مشخصات کتاب
ناشر انتشارات نورعلم
مولف بن وگل ونگ
تعداد صفحه 503
سال چاپ 1401
نوع جلد شومیز
قطع کتاب وزیری
مترجم دکتر زهرا شیدائی / دکتر محمد نبی شهیکی تاش

اقتصادسنجی – جلد سوم – تکمیلی – سوری – نورعلم

اقتصادسنجی – جلد سوم – تکمیلی – سوری – نورعلم
300,000 تومان
مشخصات کتاب
ناشر انتشارات نورعلم
مولف علی سوری
تعداد صفحه 642
سال چاپ 1401
نوع جلد شومیز
قطع کتاب وزیری
مترجم

اقتصادسنجی سری های زمانی و داده های ترکیبی – محمد هاشم پسران – دشتبان فاروجی – انتشارات نورعلم

اقتصادسنجی سری های زمانی و داده های ترکیبی – محمد هاشم پسران – دشتبان فاروجی – انتشارات نورعلم
650,000 تومان

اقتصادسنجی سری های زمانی و داده های ترکیبی – محمد هاشم پسران – دشتبان فاروجی – انتشارات نورعلم

اقتصادسنجی سری های زمانی و داده های ترکیبی – محمد هاشم پسران – دشتبان فاروجی – انتشارات نورعلم
650,000 تومان
مشخصات کتاب
ناشر انتشارات نورعلم
مولف محمد هاشم پسران
تعداد صفحه 966
سال چاپ 1402
نوع جلد شومیز
قطع کتاب وزیری
مترجم دشتبان فاروجی – عبداله خوشنودی

پژوهش های اقتصاد سنجی با Eviews 8,9 -شیرین بخش – نورعلم

پژوهش های اقتصاد سنجی با Eviews 8,9 -شیرین بخش – نورعلم
250,000 تومان
مشخصات کتاب
ناشر انتشارات نورعلم
مولف دکتر شمس اله شیرین بخش ماسوله / دکتر شیرین صلوی تبار
تعداد صفحه 450
سال چاپ 1397
نوع جلد شومیز
قطع کتاب وزیری
مترجم