آیکون حریم خصوصی
پیک رایگان

خرید بالای 1 میلیون 500 تومان

آیکون حریم خصوصی
برگشت کالا

در صورت مشکل داشتن

آیکون حریم خصوصی
پرداخت امن

پرداخت 100% امن

آیکون حریم خصوصی
سرویس هدیه

پشتیبانی از سرویس هدیه

مسایل کار،بیمه و تامین اجتماعی – عزیزاله مرادی

مسایل کار،بیمه و تامین اجتماعی – عزیزاله مرادی
190,000 تومان

عجله کن! پایان تخفیف در:

مسایل کار،بیمه و تامین اجتماعی – عزیزاله مرادی

مسایل کار،بیمه و تامین اجتماعی – عزیزاله مرادی

 

ناشر آثار فکر
مولف عزیزاله مرادی  
تعداد صفحه 130
سال چاپ 1403
نوع جلد شومیز
قطع کتاب وزیری
مترجم
190,000 تومان

عجله کن! پایان تخفیف در:

مسایل مالی و مالیاتی مجموعه های دانش بنیان – عزیزاله مرادی

مسایل مالی و مالیاتی مجموعه های دانش بنیان – عزیزاله مرادی
270,000 تومان

عجله کن! پایان تخفیف در:

مسایل مالی و مالیاتی مجموعه های دانش بنیان – عزیزاله مرادی

مسایل مالی و مالیاتی مجموعه های دانش بنیان – عزیزاله مرادی

 

ناشر آثارفکر
مولف عزیزاله مرادی
سال چاپ 1403
نوع جلد شومیز
قطع کتاب وزیری
مترجم
270,000 تومان

عجله کن! پایان تخفیف در:

تفسیر و کاربرد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی 2022 (جلد چهارم) – پارسائیان – قلم سینا

تفسیر و کاربرد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی 2022 (جلد چهارم) – پارسائیان – قلم سینا
230,000 تومان

عجله کن! پایان تخفیف در:

تفسیر و کاربرد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی 2022 (جلد چهارم) – پارسائیان – قلم سینا

تفسیر و کاربرد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی 2022 (جلد چهارم) – پارسائیان – قلم سینا

 

ناشر قلم سینا
مولف سلیم علیبهای  وهمکاران
سال چاپ 1403
نوع جلد شومیز
قطع کتاب وزیری
مترجم دکتر علی پارسائیان
230,000 تومان

عجله کن! پایان تخفیف در:

مجموعه قوانین و مقررات مالی و محاسباتی – کیان – توازن

مجموعه قوانین و مقررات مالی و محاسباتی – کیان – توازن
390,000 تومان

عجله کن! پایان تخفیف در:

مجموعه قوانین و مقررات مالی و محاسباتی – کیان – توازن

مجموعه قوانین و مقررات مالی و محاسباتی – کیان – توازن

 

ناشر توازن
مولف سید محمد کیان
سال چاپ 1403
نوع جلد شومیز
قطع کتاب جیبی
مترجم
390,000 تومان

عجله کن! پایان تخفیف در:

مجموعه قوانین ثبتی – موسوی – توازن

مجموعه قوانین ثبتی – موسوی – توازن
179,000 تومان

عجله کن! پایان تخفیف در:

مجموعه قوانین ثبتی – موسوی – توازن

مجموعه قوانین ثبتی – موسوی – توازن

 

ناشر توازن
مولف سید رضا موسوی / سید مجتبی موسوی
سال چاپ 1403
نوع جلد شومیز
قطع کتاب جیبی
مترجم
179,000 تومان

عجله کن! پایان تخفیف در:

مجموعه قوانین و مقررات شهر و شهرداری – موسوی – توازن

مجموعه قوانین و مقررات شهر و شهرداری – موسوی – توازن
179,000 تومان

عجله کن! پایان تخفیف در:

مجموعه قوانین و مقررات شهر و شهرداری – موسوی – توازن

مجموعه قوانین و مقررات شهر و شهرداری – موسوی – توازن

 

ناشر توازن
مولف سید رضا موسوی / سید حمید موسوی
سال چاپ 1403
نوع جلد شومیز
قطع کتاب جیبی
مترجم
179,000 تومان

عجله کن! پایان تخفیف در: