اقتصاد

گرید لیست

نمایش 13–24 از 133 نتیجه

اقتصاد بیمه – دکتر علی سوری – نورعلم

اقتصاد بیمه – دکتر علی سوری – نورعلم
150,000 تومان
مشخصات کتاب
ناشر انتشارات نورعلم
مولف دکتر علی سوری
تعداد صفحه 290
سال چاپ 1401
نوع جلد شومیز
قطع کتاب وزیری
مترجم

اقتصاد پولی (جلد اول) – جاگدیش هاندا – دکتر علی سوری – نورعلم

اقتصاد پولی (جلد اول) – جاگدیش هاندا – دکتر علی سوری – نورعلم
295,000 تومان
مشخصات کتاب
ناشر انتشارات نورعلم
مولف جاگدیش هاندا
تعداد صفحه 556
سال چاپ 1398
نوع جلد شومیز
قطع کتاب وزیری
مترجم دکتر علی سوری

اقتصاد پولی (جلد دوم) – جاگدیش هاندا – دکتر علی سوری – نورعلم

اقتصاد پولی (جلد دوم) – جاگدیش هاندا – دکتر علی سوری – نورعلم
310,000 تومان
مشخصات کتاب
ناشر انتشارات نورعلم
مولف جاگدیش هاندا
تعداد صفحه 556
سال چاپ 1398
نوع جلد شومیز
قطع کتاب وزیری
مترجم دکتر علی سوری

اقتصاد جغرافیای اقتصادی یکپارچگی مناطق و ملل – کومبه – مهرگان – نورعلم

اقتصاد جغرافیای اقتصادی یکپارچگی مناطق و ملل – کومبه – مهرگان – نورعلم
160,000 تومان
مشخصات کتاب
ناشر انتشارات نورعلم
مولف پیر فیلیپ کومبه / تیری مایر / ژاک فرانسوا تیسه
تعداد صفحه 575
سال چاپ 1397
نوع جلد شومیز
قطع کتاب وزیری
مترجم دکتر نادر مهرگان / دکتر یونس تیموری

اقتصاد چگونه عمل می کند؟ (اقتصاد کلان و بازارهای مالی) – فارمر – مهرگان – نورعلم

اقتصاد چگونه عمل می کند؟ (اقتصاد کلان و بازارهای مالی) – فارمر – مهرگان – نورعلم
50,000 تومان
مشخصات کتاب
ناشر انتشارات نورعلم
مولف راجر فارمر
تعداد صفحه 146
سال چاپ 1401
نوع جلد شومیز
قطع کتاب وزیری
مترجم  دکتر نادر مهرگان /دکتر  مهدی کرامت فر

اقتصاد خرد – دهقانی – آوا قلم

اقتصاد خرد – دهقانی – آوا قلم
248,000 تومان
مشخصات کتاب
ناشر ترمه
مولف علی دهقانی
تعداد صفحه 368
سال چاپ 1396
نوع جلد شومیز
قطع کتاب وزیری

اقتصاد خرد – رحیم زاده – حاضری- نورعلم

اقتصاد خرد – رحیم زاده – حاضری- نورعلم
70,000 تومان
مشخصات کتاب
ناشر انتشارات نورعلم
مولف فرزاد رحیم زاده / دکتر هاتف حاضری نیری
تعداد صفحه 275
سال چاپ 1391
نوع جلد شومیز
قطع کتاب وزیری
مترجم

اقتصاد خرد – رحیم زاده – نورعلم

اقتصاد خرد – رحیم زاده – نورعلم
70,000 تومان
مشخصات کتاب
ناشر انتشارات نورعلم
مولف فرزانه رحیم زاده / دکتر هاتف حاضری نیری
تعداد صفحه 275
سال چاپ 1391
نوع جلد شومیز
قطع کتاب وزیری
مترجم

اقتصاد خرد – محسن نظری – نگاه دانش

اقتصاد خرد – محسن نظری – نگاه دانش
180,000 تومان
مشخصات کتاب
ناشر نگاه دانش
مولف دکتر محسن نظری
تعداد صفحه 408
سال چاپ 1399
نوع جلد شومیز
قطع کتاب وزیری

اقتصاد خرد – نادر مهرگان – نورعلم

اقتصاد خرد – نادر مهرگان – نورعلم
120,000 تومان
مشخصات کتاب
ناشر انتشارات نورعلم
مولف دکتر نادر مهرگان
تعداد صفحه 266
سال چاپ 1401
نوع جلد شومیز
قطع کتاب وزیری
مترجم

اقتصاد خرد پیشرفته جلد اول – دکتر معمارنژاد – نورعلم

اقتصاد خرد پیشرفته جلد اول – دکتر معمارنژاد – نورعلم
250,000 تومان
مشخصات کتاب
ناشر انتشارات نورعلم
مولف دکتر عباس معمارنژاد / دکتر مسعود باغستانی میبدی
تعداد صفحه 457
سال چاپ 1394
نوع جلد شومیز
قطع کتاب وزیری
مترجم

اقتصاد خرد پیشرفته جلد دوم – معمارنژاد – نورعلم

اقتصاد خرد پیشرفته جلد دوم – معمارنژاد – نورعلم
295,000 تومان
مشخصات کتاب
ناشر انتشارات نورعلم
مولف دکتر عباس معمارنزاد / دکتر مسعود باغستانی
تعداد صفحه 517
سال چاپ 1401
نوع جلد شومیز
قطع کتاب وزیری
مترجم